Zaželi 2

ZAPOČELO OSPOSOBLJAVANJE ŽENA PROJEKTU „Zaželi za Općinu Udbina“

U prostorijama Kulturno informativnog centra „Nikola Tesla“ u mjestu Udbina, dana 28.06.2021. započelo je obrazovanje žena iz ciljne skupine projekta pod nazivom ”Zaželi za Općinu Udbina”.
U programu osposobljavanja sudjeluju 25 žene, od toga 18 žena se osposobljava za poslove gerontodomaćica i 7 žena za poslove njegovateljica s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Program se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični, a provodi ga PUO Zadar, s kojima je Općina Udbina ugovorila suradnju. U sklopu projekta polaznice programa će po završetku osposobljavanja moći prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka, pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primjenjivati pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primjenjivati pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.
Projekt „Zaželi za Općinu Udbina“ ukupne vrijednosti od 3.017.590,00 kuna sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. s kojim je zaposleno 33 žene ciljane skupine.

Udbina - sastanak - osposovoljavanje žena
Udbina - sastanak - osposovoljavanje žena
Udbina - sastanak - osposovoljavanje žena